ท่อตัน,ส้วมตัน

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ทะลวงท่อตัน

ซ่อมท่อน้ำ ในหมู่บ้าน ทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

read more

ซ่อมท่อน้ำ ในโรงพยาบาล

read more
งูเหล็กทะลวงท่อ

ซ่อมท่อน้ำ ในโรงแรมต่าง 

read more